ใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้ง FEED INFORMATION FORM V.7 หรือ FIF
  “คนเลี้ยงกุ้งควรทำเพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับรวมไปถึงส่งออกกุ้งไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น”

   

  “ โปรแกรมฟิฟ ” นี้เป็นโปรแกรมที่ทางบริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ ได้นำแบบฟอร์ม “ใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้ง (Feed Information Form)” หรือที่เรียกว่า “ใบฟิฟ” ซึ่งคณะทำงานของซีฟู๊ดทาคส์ฟอส (Seafood Task Force) ได้ร่วมออกแบบฟอร์มนี้ขึ้นมา นำมาพัฒนาเป็น “โปรแกรมฟิฟ” เพื่อให้ผู้เลี้ยงกุ้งง่ายต่อการลงบันทึกข้อมูลอาหารกุ้ง อีกทั้งสามารถบันทึกข้อมูลแล้วส่งทางไลน์ อีเมลล์หรือพิมพ์เป็นเอกสารเพื่อมอบให้กับผู้ซื้อกุ้งบ่อนั้นๆ ได้เลยและสามารถบันทึกข้อมูลเก็บไว้เป็นประวัติของบ่อนั้นเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วย

   

   

  Download ตัวโปรแกรม --> TRF FIF FORM

   

  ประโยชน์ของการใช้โปรแกรม TRF FIF FORM
 • 1. สามารถบันทึกเป็นไฟล์อื่นๆ ได้แก่ Excel, PDF, Word
 • 2. ไม่ต้องกังวลการสูญหายของกระดาษบันทึกข้อมูล ในขณะเดียวกันก็สามารถปริ๊นท์ข้อมูลออกมาเป็นกระดาษได้
 • 3. สามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Treability) ของฟาร์มเองได้
 • 4. สามารถทำเป็นประวัติบันทึกการเลี้ยงได้
 •  

   

  ➡️ ใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้ง FEED INFORMATION FORM V.7 หรือ FIF คนเลี้ยงกุ้งควรทำ…เพราะสามารถตรวจสอบย้อนกลับรวมไปถึงส่งออกกุ้งไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น จุดสำคัญ อยู่ที่ผู้ซื้อกุ้งต่างประเทศ เช่นอเมริกา ยุโรป ที่ต้องการให้ผู้บริโภคของประเทศตนเองมั่นใจว่ากุ้งที่ซื้อไปเพื่อทำอาหารนั้นเป็นกุ้งที่มาจากประเทศไทย มาจากห้องเย็นมาตรฐานซึ่งรับกุ้งมาจากฟาร์มกุ้งที่มาตรฐานเช่นกัน และฟาร์มกุ้งนั้นได้ใช้อาหารกุ้งจากบริษัทผู้ผลิตอาหารกุ้งที่ดี
  และทุกขั้นตอนของสายการผลิตกุ้งที่อยู่บนจานอาหารของผู้ซื้อนั้น…จะต้องไม่มีแรงงานเด็ก ไม่มีแรงงานบังคับ ไม่มีการค้ามนุษย์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ แต่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย มีการจ้างงานที่เป็นธรรม มีอิสระในการสื่อสาร มีค่าแรงถูกต้องตามกฎหมาย มีสวัสดิการที่เหมาะสม (เน้น สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดสายการผลิตกุ้งจนถึงจานอาหารของคนซื้อ)

   

  แนวคิดเรื่องการใช้…ใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้ง FEED INFORMATION FORM V.7 หรือ FIF นี้ เกิดขึ้นโดย “SEAFOOD TASK FOACE” ซีฟู้ดทาคส์ฟอส หรือ STF การร่วมมือระดับโลกสู่การปฏิบัติจริงเพื่อความโปร่งใสและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นกลุ่มพันธมิตรธุรกิจหลายหน่วยงาน เช่น ผู้ซื้อรายใหญ่ ผู้ขาย ผู้ผลิต หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรอิสระจากนานาประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมประมงไทยตลอดห่วงโซ่ให้ปราศจาก แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานทาส ที่สุดคือเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย
  ➡ ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ก่อนที่จะส่งขายไปยังต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์หลักต่อกระบวนการผลิตกุ้งในประเทศไทยซึ่งจะมีข้อควรทำ 5 ประการและข้อห้าม 4 ประการ

  ส่วนของข้อควรปฎิบัติ 5 ประการ คือ

  • มีสภาพแวดล้อมและการทำงานที่ปลอดภัย
  • มีการจ้างงานที่เป็นธรรม
  • มีอิสระในการสื่อสาร
  • มีค่าแรงถูกต้องตามกฏหมาย
  • มีสวัสดิการที่เหมาะสม

  ส่วนของข้อห้ามมี 4 ประการ คือ

  • หนึ่งไม่มีแรงงานเด็ก
  • ไม่มีแรงงานบังคับ
  • ไม่มีการค้ามนุษย์
  • ไม่มีการเลือกปฏิบัติ
  สมาชิกในกลุ่ม “SEAFOOD TASK FORCE” ซีฟู้ดทาคส์ฟอส หรือ STF

   

  ปัจจุบันมีสมาชิกเป็น กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจห้องเย็น ทั้งหมด 8 ราย และ บริษัทผลิตอาหาร อีก 7 ราย ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อทำให้สามารถขายกุ้งไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ได้แก่

  ห้องเย็น | Frozen
  1. Thai Union Group
  2. Seafresh Group
  3. TRF ( Thai Royal Food )
  4. MRG ( Marine gold)
  5. CPF
  6. Xianning
  7. Asian Seafood
  8. Andaman Seafood
  บริษัทผลิตอาหารอีก 7 บริษัท คือ
  1. TFM
  2. CP
  3. TRF Feedmill
  4. Asian
  5. Grobest
  6. Inteqc feed 7 Cargill

  ทั้งนี้…หากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง หรือผู้ประกอบธุรกิจแพกุ้ง มิได้ทำการซื้อขายกับกลุ่ม “SEAFOOD TASK FOACE” อยู่ก่อนแล้วก็ไม่ต้องตกใจไป เพราะไม่มีผลกระทบใดๆแน่นอน หากแต่ การทำใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้งนั้น สามารถทำให้เกษตรกรสามารถ ซื้อชายกุ้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้น สามารถขยายตลาดการซื้อขายไปได้ไกลมากขึ้น ลดปัญหาเมื่อทำการซื้อขายกับแพที่ต้องการใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้ง อีกทั้งยังทำให้ธุรกิจฟาร์มกุ้งมีมาตรฐานในระดับสากลขึ้น นั้นเอง

  และสุดท้ายนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 60 เป็นต้นไป หากแพใดต้องส่งกุ้งเข้าห้องเย็นต่อ
  หากไม่มีใบ FIF จะถูกหักจากการขายกุ้งเข้าห้องเย็นในอัตรา กิโลกรัมละ 5 บาท


   

  ตัวอย่าง ใบแจ้งข้อมูลอาหารกุ้ง FEED INFORMATION FORM V.7 หรือ FIF

Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช