อาหารปลา


    ยี่ห้อ เฟิร์สวัน First One
    ประเภท : อาหารปลากินเนื้อและกินพืช
    รายละเอียด : สำหรับปลาดุก ปลากินเนื้อ ปลากินพืช แบบ อาหารลอยน้ำ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • ปลาโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 20 , 25 , 30 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ คัสโก ฟิช Cusko Fish
    ประเภท : อาหารปลากินเนื้อและกินพืช
    รายละเอียด : สำหรับปลาดุก ปลากินเนื้อ ปลากินพืช แบบอาหารลอยน้ำ และ แบบอาหารจมน้ำ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • ปลาโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 20 , 25 , 30 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ กะพงเงิน
    ประเภท : อาหารปลาทะเลกินเนื้อ
    รายละเอียด : สำหรับปลากะพง ปลากะรัง หรือ ปลาทะเลกินเนื้ออื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • ปลาโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 20 , 25 , 30 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ บิ๊กพง
    ประเภท : อาหารปลาทะเลกินเนื้อ
    รายละเอียด : สำหรับปลากะพง ปลากะรัง หรือ ปลาทะเลกินเนื้ออื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • ปลาโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 20 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ CUSKO FISHERMAN
    ประเภท : อาหารปลาทะเลกินเนื้อ
    รายละเอียด : สำหรับปลากะพง ปลากะรัง หรือ ปลาทะเลกินเนื้ออื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • ปลาโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 20 กก.

          ย้อนกลับ
Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากะพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช