การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

            บริษัท ทีอาร์เอฟฟีดมิลล์ เชื่อมั่นว่า อาหารที่ดี เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ  ดังนั้นจึงให้ความสำคัญในกระบวนการคัดสรรค์วัตถุดิบ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ และเคมี เพื่อความสดใหม่   และได้มาตรฐานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต


               บริษัท ทีอาร์เอฟฟีดมิลล์ แยกพื้นที่จัดเก็บตามของประเภทวัตถุดิบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะห้องจัดเก็บวิตามิน ที่ควบคุมอุณหภูมิ ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส เพื่อรักษาคุณภาพของวิตามินต่างๆ มีการตรวจรับ จัดเก็บวัตถุดิบ แบบ มาก่อนใช้ก่อน (First In First Out) รวมถึงมีระบบควบคุมสัตว์พาหะ และ แมลงทุกพื้นที่


Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช