อาหารกุ้ง


    ยี่ห้อ เอบิ Abi
    ประเภท : อาหารกุ้งสมทบ โปรตีน 35%
    รายละเอียด : สำหรับกุ้งขาว และ กุ้งทะเลอื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • กุ้งโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 25 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ คัสโก เอส CUSKO S
    ประเภท :อาหารกุ้ง โปรตีน 38%
    รายละเอียด : สำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว และ กุ้งทะเลอื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • กุ้งโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 25 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ วาริช WARICH
    ประเภท : อาหารกุ้ง โปรตีน 38%
    รายละเอียด : สำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาวและ กุ้งทะเลอื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • กุ้งโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 25 กก.

          ย้อนกลับ


    ยี่ห้อ บลูโก BLUEKO
    ประเภท : อาหารกุ้ง โปรตีน 32%
    รายละเอียด : สำหรับกุ้งขาว

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • กุ้งโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 25 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ ทีอาร์เอฟ TRF

    ประเภท : อาหารกุ้ง โปรตีน 40%
    รายละเอียด : สำหรับกุ้งกุลาดำ กุ้งขาว และ กุ้งทะเลอื่นๆ

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • กุ้งโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 25 กก.

          ย้อนกลับ

    ยี่ห้อ คัสโก ไจแอนท์ CUSKO GIANT
    ประเภท : อาหารกุ้งก้ามกราม
    รายละเอียด : สำหรับกุ้งก้ามกราม

    ประโยชน์ทางโภชนาการ :

    • คุณค่าทางโภชนาการสูง
    • เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
    • มีอัตราการแลกเนื้อดี
    • กุ้งโตสม่ำเสมอ

    ขนาดบรรจุ 25 กก.

          ย้อนกลับ
Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช