การตรวจสอบคุณภาพอาหารสำเร็จรูป

            บริษัท ทีอาร์เอฟฟีดมิลล์  ได้นำเครื่อง NIR สำหรับตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี เพื่อควบคุมคุณภาพในเชิงลึก ทุกขั้นตอนระหว่างการผลิต นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบด้านกายภาพ เช่น สี ความชื้น ขนาดของเม็ดอาหาร ความหนาแน่นของเม็ดอาหาร และความคงทนในน้ำ

             เพื่อให้อาหารที่ผลิตได้สัตว์น้ำสามารถนำไปใช้ได้จริง อาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปก่อนจัดจำหน่าย จะถูกตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสัตว์ทุกชุดการผลิต มีการวางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ของผลิตภัณฑ์และส่งมอบสินค้าตามลำดับวันที่ผลิต

Feedmill Feed Mill feedmill feed mill ผลิตอาหารสัตว์น้ำ อาหารปลา อาหารกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง อาหารปลานิล อาหารปลาดุก อาหารปลากระพง อาหารปลากะรัง อาหารปลาทะเลกินเนื้อ อาหารกุ้งทะเล อาหารกุ้งก้ามกราม อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งกุลาดำ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว อาหารปลากินเนื้อ อาหารปลากินพืช